dimarts, 8 de maig del 2012

HISTÒRIA D'ADORACIÓ PERPETUA

Adoració Perpetua

En el següent enllaç de google maps es poden veure les localitzacions de les adoracions perpetues al Santíssim instaurades a Espanya. Aquestes “restauracions” són un fenomen recent, després de dècades de refredament religiós i constant disminució d’horari d’obertura a les nostres esglésies.

La principal servitud d’una Adoració Perpetua, i el gran servici que fan, és la possible disponibilitat de mantenir una església oberta. Hauria d'haver, un espai sagra obert nit idia per aqulles que, d'una manera espontània sentin la necessitat d'anar adorar i comunicar-se amb la Divina Presència Sacramental. És a dir, satisfer una urgència espiritual.

Dada curiosa: instaurar una Adoració Perpetua implica un gran voluntariat. Hem d’agrair a les Missioneres de la Sagrada Eucaristia, que integraren l’any 2010 a les Zeladores del Culte Eucarístic en la seva congregació, que s’hagin posat en missió d’erigir una Adoració Perpetua a Mallorca. Vos anirem informant.

Copiau aquesta direcció i l’inseriu a la direcció web